Wie zijn wij
Belangrijke schakel in het scheepvaartgebeuren
Als Co÷peratieve Vereniging van Vletterlieden (C.V.V) staan wij 24 uur per dag paraat. 's Zomers, 's winters en bij nacht en ontij. Wij helpen u bij het meren, ontmeren en verhalen van zee- binnenvaart en visserijschepen in de havens en sluizen van IJmuiden en omstreken.

Voorbeelden diensten:
Voorbeelden van onze diensten zijn bijvoorbeeld het meren en ontmeren van drijvende kranen langszij bulkschepen en het leveren van bemanning aan boord van schepen en gesleepte objecten. Het bevoorraden van schepen met licht en klein materiaal behoort ook tot de mogelijkheden! Dat geldt tevens voor het communicatievaren van mensen naar schepen, het aflezen van diepgang van zee en binnenvaart en het plaatsen van olieschermen e.d. bij calamiteiten.

Nauwe samenwerking
Wij werken als vletterlieden nauw samen met loodsen, sleepboten en havenautoriteiten en zijn dus een belangrijke schakel in het hele scheepvaartgebeuren.