Middensluis
Assisteren binnenvaartschepen
Op de locatie op de Middensluis bevindt zich normaal gesproken één persoon. Deze vletterman houdt zich vooral bezig met het assisteren van de binnenvaartschepen. Deze schepen komen voornamelijk zand halen, net aan de buitenkant van het sluizencomplex.