Certificaten
Bootlieden opleiding voor alle leden in Nederland
De Nederlandse Bootlieden Vereniging (N.B.V.) is opgericht in 1977. De doelstelling van de N.B.V. is het behartigen van de belangen van haar leden, het adviseren van haar leden en het uitwisselen van ervaringen op velerlei gebied. Ook heeft de N.B.V. een eigen Bootlieden opleiding ontwikkeld die is erkend door het ministerie van VW&O en die vanaf 1983 door alle bootlieden in Nederland is gevolgd. Tevens wordt middels een Nederlands Bootlieden Register het aantal gediplomeerde Bootlieden in Nederland geregistreerd.

Alle leden van onze Co÷peratieve Vereniging van Vletterlieden (C.V.V.) zijn in het bezit van een Boatman diploma, groot vaarbewijs en een veiligheidscertificering.